Ile wynosi kwota wolna w podatku od spadków i darowizn?

Wiele osób zastanawia się czy istnieje i ile wynosi kwota wolna w podatku od spadków i darowizn. Podpowiadamy w artykule.

Kwota wolna od podatku od spadków i darowizn – ile wynosi i komu przysługuje?

Wysokość kwoty wolnej uzależniona jest od stopnia pokrewieństwa łączącego zmarłego ze spadkobiercą lub darczyńcę z obdarowanym (grupa podatkowa). Według stanu na 2019 rok prezentuje się ona następująco:

Grupa Osoby (kim był spadkobierca dla zmarłego
lub obdarowany dla darczyńcy)
Kwota wolna
I małżonek, zstępni, wstępni, rodzeństwo,
ojczym, macocha, pasierb, teściowie, synowa, zięć
10 434 zł
II zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców,
zstępni i małżonkowie pasierbów,
małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków,
małżonkowie rodzeństwa małżonków
7 878 zł
III inne osoby 5 308 zł

W przypadku, gdy wartość otrzymanej darowizny lub spadku nie przekracza kwoty wolnej od podatku, po stronie nabywcy nie powstaje obowiązek podatkowy. Nabywca nie jest też zobowiązany do dokonania stosownych zgłoszeń, o czym pisaliśmy przykładowo w artykule: Dziedziczenie udziałów i deklaracja SD-Z2 – jakie daty wpisać

Z kolei gdy wartość nabytych składników majątku przekracza kwotę wolną, wówczas wysokość zobowiązania podatkowego ustalana jest przez organ od nadwyżki ponad tę kwotę.

Jak liczyć kwotę wolną od podatku od spadków i darowizn?

Co istotne, jeżeli nabycie składników od jednej osoby nie ma charakteru jednorazowego, wówczas dla obliczenia powyższej kwoty wolnej należy zsumować wartości otrzymanych rzeczy i praw majątkowych. Zsumowaniu podlegają nabycia występujące w ciągu ostatnich pięciu lat poprzedzających rok, w którym otrzymano spadek lub darowiznę, a także wartość spadku lub darowizny otrzymanego w danym roku.

Jacek Miłaszewski

Inne artykuły na ten temat: