Fundacja prywatna – aktualne prace Ministerstwa Rozwoju

Aktualizacja:

Spotkanie w Sejmie w dniu 19 maja 2022 r. środowiska firm rodzinnych miało na celu przyspieszenie prac nad ustawą. Według zapowiedzi ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2023 r. W dalszym ciągu rozważany jest model opodatkowania.

Fundacja prywatna – aktualne prace Ministerstwa Rozwoju – Zmiana Warty

Ministerstwo Rozwoju prowadzi prace nad projektem fundacji rodzinnej. Jeżeli chcesz się dowiedzieć jaki kształt ma mieć fundacja rodzinna i jakie skutki podatkowe będzie za sobą niosła – zajrzyj do artykułu Fundacja rodzinna – nowe narzędzie sukcesji i ochrony majątku w Polsce

Ministerstwo Rozwoju prowadzi prace nad projektem fundacji rodzinnej. W tym celu, w dniu 29 września 2020 r., przedstawiciele ministerstwa zorganizowali spotkanie online, podczas którego omawiano wybrane projektowane rozwiązania, a także stopień zaawansowania prac.

Kancelaria PragmatIQ uczestniczy w ramach konsultacji prac nad projektem, a na spotkaniu reprezentował ją radca prawny Jacek Miłaszewski.  Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje przekazane przez resort odpowiedzialny za projekt fundacji rodzinnej:

Fundacja rodzinna – czym jest

Zagraniczne fundacje prywatne oraz fundacje rodzinne zawdzięczają swoją atrakcyjność niezależności masy majątkowej od sytuacji finansowej fundatora i jej beneficjentów. Fundacje te, w odróżnieniu od tych działających według prawa polskiego, nie muszą być tworzone w celu użyteczności publicznej. Więcej o tym przeczytasz w artykule: Czy założenie fundacji prywatnej jest sposobem na zaplanowanie sukcesji majątkowej

W Polsce fundacja rodzinna ma być rodzajem fundacji prywatnej, którą jednak należy odróżnić od klasycznej fundacji o jakiej mowa w ustawie z dnia 18 kwietnia 1984 r. o fundacjach. Docelowo ma ona służyć ochronie majątku przed rozdrobnieniem w wyniku spadkobrania, gdyż obecnie fundacje publiczne nie pozwalają na zapewnienie sukcesji. Mimo podobnej nazwy, fundacja a fundacja rodzinna będą odrębnymi podmiotami o istotnych różnicach.

 

Fundacja rodzinna czy prywatna

Fundacja rodzinna czy prywatna, a może inna nazwa? Od tego pytania rozpoczęto dyskusje na spotkaniu w dniu 29 września 2020 r. Ministerstwo Rozwoju do tej pory używało głównie pojęcia fundacji rodzinnej w odniesieniu do przedmiotowego projektu. Wydaje się, że taka nazwa zostanie finalnie przyjęta.

Majątek fundacji prywatnej i jej beneficjenci

Jak wynika z planów Ministerstwa Rozwoju w ramach fundacji rodzinnej możliwe będzie wnoszenie wszelkiego rodzaju mienia. Projektodawca zakłada jednak obowiązek wniesienia na początek wkładu pieniężnego mającego w celu utworzenie funduszu regulującego bieżące zobowiązania. Beneficjentami fundacji mają być osoby fizyczne – w tym przypadku nie są przewidywane żadne ograniczenia.

Fundacja prywatna jakie podatki?

Plany Ministerstwa Rozwoju wskazują na neutralność podatkową wkładów. Również dochód wypracowany przez fundacje miałby nie podlegać opodatkowaniu (Projektodawca zakłada odroczenie płatności podatku do momentu przekazania świadczeń na rzecz beneficjentów).  Przekazanie świadczeń na rzecz beneficjentów fundacji rodzinnej będzie opodatkowane na zasadach obowiązujących w ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Rozważa się jednak zwolnienie najbliższej rodziny z podatku od spadków i darowizn do wysokości majątku, która był przedmiotem wkładu do fundacji.

Opodatkowanie fundacji prywatnej

Mechanizm opodatkowania oparty ma być na zasadzie proporcjonalnego przekroczenia wkładu, a stawka wynosić ma 19% od nadwyżki.

Przykład: Fundator wnosi do fundacji wkład o wartości 100. Fundacja w toku swojej działalności zwiększa wartość majątku. W momencie wypłat na rzecz beneficjentów wynosi on 150. Według założeń, opodatkowaniu 19% stawką podlegać będzie jedynie kwota 50 – jako różnica między wypłacaną kwotą a wysokością pierwotnego wkładu.

Fundacja prywatna a działalność gospodarcza i podatek dochodowy

Przedstawiciele Ministerstwa podkreślili, że to zagadnienie należy poddać dyskusji. Wyrażono zainteresowanie tworzeniem przez fundacje struktur holdingowych. Według założeń fundacja nie płaciłaby CITu. W przypadku, gdy fundacja działałaby przez podległe jej spółki – to te spółki płaciłyby podatek dochodowy. Jednakże dystrybucja zysku do fundacji nie podlegałaby opodatkowaniu. Tak długo jak pozostawałby on w fundacji, tak długo nie będzie opodatkowany.

To dopiero początek

Pamiętać należy, że dalsze konsultacje są jeszcze wciąż przed nami. Ministerstwo zakłada, że fundacje rodzinne mogłyby zaistnieć w Polsce najwcześniej w styczniu 2022 r. Biorąc pod uwagę aktualne potrzeby sukcesyjne firm termin ten nie napawa optymizmem. Jednakże już w chwili obecnej można skorzystać z innych sposobów na sprawną sukcesję. Zebraliśmy je dla Państwa w naszym praktycznym przewodniku po sukcesji w firmie – „Zmiana warty”. Książka dostępna jest do kupna w formie tradycyjnej bądź elektronicznej tutaj.

Oskar Dziok, Jacek Miłaszewski

Czytaj również o fundacji rodzinnej:
Pomoc prawna przy zakładaniu i prowadzeniu fundacji rodzinnej
Fundacja rodzinna projekt ustawy
Fundacja rodzinna – w trakcie prac