grafika wydarzenie zmiana warty

Zapraszamy na darmowy webinar Fundacja rodzinna w praktyce – wnioski po miesiącu obowiązywania ustawy.

Specjaliści od sukcesji z kancelarii PragmatIQ  – Rafał Szymkowiak, Jacek Miłaszewski oraz Adam Moryń omówią m.in.

 • Czy Fundacja jest rzeczywiście zwolniona z podatku dochodowego?
 • Jakie stawki podatku może zapłacić Fundacja?
 • Czy pożyczki można udzielać osobom powiązanym w I i II linii?
 • Czy można do Fundacji wkładać środki trwałe np. dom, mieszkania? Jak jest opodatkowane wniesienie środków trwałych do Fundacji?
 • Jak jest opodatkowany zakup nieruchomości przez Fundację i późniejszy najem lub dzierżawa na rzecz podmiotu powiązanego?
 • Jak wygląda zakup ziemi przez Fundację i później ewentualna dzierżawa z podmiotem powiązanym?
 • Czy można inwestować w lokaty i akcje, jakie podatki pojawią się w takim przypadku?
 • Czy fundator lub inny podmiot po śmierci fundatora może wycofać mienie, które wniósł do fundacji?
 • Czy zakaz zwrotu obejmuje tylko fundusz założycielski czy całe mienie?
 • Czy można zastrzec, że beneficjenci uprawnieni do uczestnictwa w zgromadzeniu będą wybierani przez samych beneficjentów na określony czas?
 • Czy można poza organami ustawowymi przewidzieć w statucie organy „własne”? Jeżeli tak, to czy takie organy „własne” mogą w jakimś zakresie mieć uprawnienia organów ustawowych?
 • Czy można przewidzieć w statucie, że świadczenie na rzecz beneficjenta wchodzi do jego majątku osobistego, a nie do wspólnego z małżonkiem? Co jeśli to nie zostanie przewidziane? Czy traktujemy to jak darowiznę czy szczególne świadczenie?
 • Fundacja a klauzula GAAR – co o tym wiemy?

Zostaną wyjaśnione również praktyczne problemy i wątpliwości, które wynikły po miesiącu od obowiązywania ustawy. 

Zapraszamy już 20 czerwca o godzinie 19:00!