Czy testament odręczny faktycznie musi być napisany ręcznie?

Testament odręczny musi zostać w całości napisany własnoręcznie przez spadkodawcę. Żaden z elementów tego testamentu nie może więc zostać sporządzony za pośrednictwem osoby trzeciej, przy pomocy komputera czy maszyny do pisania. Ustawodawca nie przewidział w kwestii tego rodzaju testamentu żadnych wyjątków.

Testament odręczny wymaga też własnoręcznego podpisu spadkodawcy. Podpis powinien składać się z imienia i nazwiska i zostać złożony w formie umożliwiającej identyfikację osoby składającej podpis na testamencie. Ważne jest, żeby podpis został złożony pod treścią testamentu, a nie np. na kopercie, w którą włożony został testament.

Kolejnym ważnym elementem testamentu jest data. W przeciwieństwie do wymogu odręcznego sporządzenia i podpisania testamentu, data nie jest elementem, którego brak zawsze powoduje nieważność testamentu. Pozwala jednak ustalić, kiedy spadkodawca sporządził testament, czy był wtedy zdolny do jego spisania i czy nie sporządził później innego testamentu. Wskazanie daty pozwala uniknąć niepotrzebnych wątpliwości.

Zachęcamy do zapoznanie się z naszymi wpisami na takie tematy jak dziedziczenie firmy po śmierci właściciela oraz zarząd sukcesyjny.

Warto wiedzieć, że bez znaczenia dla ważności testamentu odręcznego pozostaje narzędzie, za pomocą którego został spisany, a także materiał, na jakim go sporządzono. Testament napisany piórem na karcie papieru jest tak samo ważny, jak spisany na innym materiale i za pomocą innego przedmiotu. Ważne jednak, aby zachować indywidualne cechy pisma oraz żeby materiały, które posłużyły do spisania testamentu, gwarantowały odpowiednią trwałość. Jeżeli testament zostałby zniszczony, byłoby to jednoznaczne z jego odwołaniem.

Jak przygotować się do sukcesji w firmie? Zobacz nasz film!

W przypadku testamentu przygotowanego na kilku kartkach, opatrzonego tylko jednym podpisem wraz z datą ważne jest, żeby treść połączona na kartkach tworzyła spójną całość. Warto zadbać wtedy o prawidłową numerację stron oraz o spójne kontynuowanie myśli zaczętej na poprzedniej kartce testamentu. 

Warto wspomnieć, że w niektórych krajach jest możliwe sporządzenie testamentu w formie elektronicznej. Być może ta kwesta zmieni się w najbliższym czasie także w Polsce.

Kamil Dzieweczyński, Michał Sawicki

Podstawa prawna: art. 949 k.c.

Rafał Szymkowiak

Powrót do PYTANIA I ODPOWIEDZI

Inne artykuły na ten temat: