Czy sprzedając firmę, można żądać gwarancji zatrudnienia jej pracowników?

Prawa pracowników chronią przepisy prawa pracy i teoretycznie zmiana właścicielska w firmie nie powinna mieć wpływu na ich sytuację. W praktyce w przypadku sprzedaży biznesu zarówno po stronie pracowników, jak i nowego właściciela może pojawić się obawa o kontynuację stosunków pracy w dotychczasowym kształcie.

Najczęściej bowiem nie tylko zatrudnionym zależy na kontynuowaniu pracy w firmie, ale też nabywca ma interes w utrzymaniu sprawdzonej kadry. Z tego względu w okresach przejściowych praktykuje się przyznawanie pracownikom dodatkowych zachęt, które zatrzymają ich w firmie.

Jak przygotować się do sprzedaży firmy? Zobacz nasz film!

Umowa gwarancji zatrudnienia przy sprzedaży firmy

Ponadto warto, by sprzedający i nabywca zawarli odrębne od umowy sprzedaży porozumienie, które szczegółowo uwzględni ich wzajemne zobowiązania w kwestiach pracowniczych i określi konsekwencje ich nieprzestrzegania. Należy jednak pamiętać, że ewentualne kary umowne za złamanie postanowień takiego porozumienia nie przyniosą samym pracownikom wymiernych korzyści.

Zachęcamy do zapoznanie się z naszymi wpisami na takie tematy jak zarząd sukcesyjny CEIDG oraz przedsiębiorstwo w spadku.

Formą zabezpieczenia samych pracowników jest utrzymanie przez zbywcę przez pewien czas po transakcji części wpływów w firmie. Zbywca może np. zastrzec, że zachowuje część udziałów przez określony czas i ma prawo podejmowania określonych decyzji w firmie, w tym w kwestiach dotyczących zatrudnienia.

Paweł Skurzyński

Powrót do PYTANIA I ODPOWIEDZI

Inne artykuły na ten temat: