Czy sprzedając firmę, można żądać gwarancji zatrudnienia jej pracowników?

Prawa pracowników chronią przepisy prawa pracy i teoretycznie zmiana właścicielska w firmie nie powinna mieć wpływu na ich sytuację. W praktyce w przypadku sprzedaży biznesu zarówno po stronie pracowników, jak i nowego właściciela może pojawić się obawa o kontynuację stosunków pracy w dotychczasowym kształcie.

Najczęściej bowiem nie tylko zatrudnionym zależy na kontynuowaniu pracy w firmie, ale też nabywca ma interes w utrzymaniu sprawdzonej kadry. Z tego względu w okresach przejściowych praktykuje się przyznawanie pracownikom dodatkowych zachęt, które zatrzymają ich w firmie.

Jak przygotować się do sprzedaży firmy? Zobacz nasz film!

Umowa gwarancji zatrudnienia przy sprzedaży firmy

Ponadto warto, by sprzedający i nabywca zawarli odrębne od umowy sprzedaży porozumienie, które szczegółowo uwzględni ich wzajemne zobowiązania w kwestiach pracowniczych i określi konsekwencje ich nieprzestrzegania. Należy jednak pamiętać, że ewentualne kary umowne za złamanie postanowień takiego porozumienia nie przyniosą samym pracownikom wymiernych korzyści.

Formą zabezpieczenia samych pracowników jest utrzymanie przez zbywcę przez pewien czas po transakcji części wpływów w firmie. Zbywca może np. zastrzec, że zachowuje część udziałów przez określony czas i ma prawo podejmowania określonych decyzji w firmie, w tym w kwestiach dotyczących zatrudnienia.

Powrót do PYTANIA I ODPOWIEDZI

Więcej na ten temat znajdziesz w książce „Zmiana warty”. Zamów już dziś!

Inne artykuły na ten temat: