Blog

 • 24 sierpnia 2018

  Jak darować córce, a nie zięciowi?

  Planowanie sukcesji często wymaga rozporządzenia majątkiem jeszcze za życia przyszłego spadkodawcy, np. poprzez darowiznę. Warto zwrócić uwagę, że darowizna do majątku osoby pozostającej w związku małżeńskim, w którym panuje wspólność majątkowa, wiąże się ze szczególnymi konsekwencjami. Zasada jest taka, że majątek przekazany w darowiźnie stanowi majątek osobisty obdarowanego, także wówczas, gdy pozostaje ...
 • 24 sierpnia 2018

  Co się dzieje, gdy spadkobierca odrzuci spadek?

  Po śmierci spadkodawcy jego spadkobiercy mają sześć miesięcy na podjęcie decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Znaczne obciążenie spadku długami często przesądza o tym, że spadkobiercy decydują się na odrzucenie spadku. Spadkobierca, który odrzuca spadek, jest wyłączony z dziedziczenia i jest traktowany tak, jakby nie dożył otwarcia spadku. Oznacza to, ...
 • 24 sierpnia 2018

  Jak napisać testament, który będzie ważny w Polsce?

  Kwestie związane ze sporządzeniem testamentu, co do zasady, reguluje prawo ojczyste spadkodawcy, czyli prawo kraju, którego posiada obywatelstwo. Zgodnie ze wskazaną zasadą, aby testament był ważny, musi on spełniać wymogi, które dla testamentu przewidują polskie przepisy prawa. W konsekwencji testament obywatela polskiego przebywającego za granicą, jeżeli został ...
 • 24 sierpnia 2018

  Czy w skład spadku po zmarłym wchodzą również długi?

  Należy zauważyć, że w skład spadku, który spadkodawca zostawia swoim spadkobiercom, wchodzą nie tylko aktywa, lecz także zobowiązania. Długi spadkowe to przede wszystkim długi zaciągnięte przez spadkodawcę za jego życia. Długami spadkowymi są np.: zobowiązanie do zwrotu pożyczki udzielonej przez bank, zobowiązanie do zapłaty za dokonane zakupy, zobowiązanie do zapłaty zaległego czynszu najmu. Odpowiedzialność za długi ...
 • 19 czerwca 2018

  Wszystko zostaje w rodzinie, czyli dziedziczenie firmy

  Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się jak ważna w negocjacjach jest wycena spółki!
 • 19 czerwca 2018

  Spółka rodzinna z zewnętrznym menedżerem

  Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się jakie uprawnienia przysługują wspólnikowi mniejszościowemu w sytuacji konfliktu ze wspólnikiem większościowym.
 • 19 czerwca 2018

  Wyjście z biznesu – sprzedaż firmy

  Planujesz sprzedaż udziałów, ponieważ w spółce pojawił się konflikt? Sprawdź czy możesz to zrobić bez zgody spółki!