Blog

 • 24 sierpnia 2018

  Czy otrzymanie spadku lub darowizny podlega opodatkowaniu PIT?

  W pierwszej kolejności należy wskazać, że ani spadek, ani darowizna w chwili ich otrzymania nie podlegają opodatkowaniu PIT, jeżeli podlegają ustawie o podatku od spadków i darowizn. Gdy jednak nabywcy będą wykorzystywać składniki majątku w swoim przedsiębiorstwie, forma ich przekazania może mieć wpływ na rozliczenia z tytułu PIT. Na przykład zasady uwzględniania w kosztach ...
 • 24 sierpnia 2018

  Kiedy nie płaci się podatku od spadków i darowizn?

  Ustawodawca przewidział kilka sytuacji, w których spadkobierca lub obdarowany nie płaci podatku od spadków i darowizn. I tak podatkiem tym nie są objęte: dziedziczenie oraz otrzymanie w darowiźnie rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych tam wykonywanych, jeżeli nabywającym jest osoba niemająca polskiego obywatelstwa lub niemająca w Polsce stałego miejsca pobytu; dziedziczenie oraz otrzymanie w darowiźnie ...
 • 24 sierpnia 2018

  Koncesje, zezwolenia, licencje – co się z nimi dzieje po śmierci przedsiębiorcy?

  W większości przypadków śmierć wspólnika spółki, która dysponuje koncesjami, zezwoleniami i licencjami nie ma wpływu na ich utrzymanie przez spółkę. Inaczej to wygląda w przypadku śmierci przedsiębiorcy, który prowadził jednoosobową działalność gospodarczą. Dawniej koncesje, zezwolenia i licencje zazwyczaj wygasały wraz ze śmiercią przedsiębiorcy jednoosobowego. Obecnie ustawa o zarządzie sukcesyjnym wprowadza możliwość przeniesienia na następców ...
 • 24 sierpnia 2018

  Czy można zapisać „udziały” w spółce osobowej kilku spadkobiercom?

  Udział wspólnika spółki osobowej, nazywany prawidłowo ogółem praw i obowiązków, jest niepodzielny. Oznacza to, że nie ma możliwości przekazania tylko części praw jednemu spadkobiercy, a innej części drugiemu, tak jak np. w przypadku akcji. Podobnie nie można w żaden sposób oddzielić praw wspólnika spółki osobowej od obowiązków związanych z uczestnictwem w spółce. Dziedziczenie ogółu ...
 • 24 sierpnia 2018

  Majątek prywatny i firmowy – czym różni się ich dziedziczenie?

  Po śmierci przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pozostają po nim zazwyczaj dwa rodzaje majątków: prywatny (dom, samochód, lokaty itp.) oraz firmowy (np. wyposażenie firmy, towary, należności). Większość przepisów o dziedziczeniu stosuje się zarówno do majątku prywatnego, jak i firmowego. Dotyczy to w szczególności przepisów o dziedziczeniu ustawowym, sposobie sporządzenia testamentu, zapisach, ...
 • 24 sierpnia 2018

  Jak darować córce, a nie zięciowi?

  Planowanie sukcesji często wymaga rozporządzenia majątkiem jeszcze za życia przyszłego spadkodawcy, np. poprzez darowiznę. Warto zwrócić uwagę, że darowizna do majątku osoby pozostającej w związku małżeńskim, w którym panuje wspólność majątkowa, wiąże się ze szczególnymi konsekwencjami. Zasada jest taka, że majątek przekazany w darowiźnie stanowi majątek osobisty obdarowanego, także wówczas, gdy pozostaje ...
 • 24 sierpnia 2018

  Co się dzieje, gdy spadkobierca odrzuci spadek?

  Po śmierci spadkodawcy jego spadkobiercy mają sześć miesięcy na podjęcie decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Znaczne obciążenie spadku długami często przesądza o tym, że spadkobiercy decydują się na odrzucenie spadku. Spadkobierca, który odrzuca spadek, jest wyłączony z dziedziczenia i jest traktowany tak, jakby nie dożył otwarcia spadku. Oznacza to, ...
 • 24 sierpnia 2018

  Jak napisać testament, który będzie ważny w Polsce?

  Kwestie związane ze sporządzeniem testamentu, co do zasady, reguluje prawo ojczyste spadkodawcy, czyli prawo kraju, którego posiada obywatelstwo. Zgodnie ze wskazaną zasadą, aby testament był ważny, musi on spełniać wymogi, które dla testamentu przewidują polskie przepisy prawa. W konsekwencji testament obywatela polskiego przebywającego za granicą, jeżeli został ...
 • 24 sierpnia 2018

  Czy w skład spadku po zmarłym wchodzą również długi?

  Należy zauważyć, że w skład spadku, który spadkodawca zostawia swoim spadkobiercom, wchodzą nie tylko aktywa, lecz także zobowiązania. Długi spadkowe to przede wszystkim długi zaciągnięte przez spadkodawcę za jego życia. Długami spadkowymi są np.: zobowiązanie do zwrotu pożyczki udzielonej przez bank, zobowiązanie do zapłaty za dokonane zakupy, zobowiązanie do zapłaty zaległego czynszu najmu. Odpowiedzialność za długi ...
 • 19 czerwca 2018

  Wszystko zostaje w rodzinie, czyli dziedziczenie firmy

  Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się jak ważna w negocjacjach jest wycena spółki!
 • 19 czerwca 2018

  Spółka rodzinna z zewnętrznym menedżerem

  Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się jakie uprawnienia przysługują wspólnikowi mniejszościowemu w sytuacji konfliktu ze wspólnikiem większościowym.
 • 19 czerwca 2018

  Wyjście z biznesu – sprzedaż firmy

  Planujesz sprzedaż udziałów, ponieważ w spółce pojawił się konflikt? Sprawdź czy możesz to zrobić bez zgody spółki!