Dziedziczenie udziałów – jakie daty wpisać w deklaracji SD-Z2?


Przyjęcie spadku może okazać się szczególnie kłopotliwe w sytuacji gdy w grę wchodzi nabycie udziałów w spółce. Można uzyskać zwolnienie z opodatkowania, ale wiąże się z tym konieczność złożenia poprawnie wypełnionej deklaracji SD-Z2. W artykule podpowiadamy jak uniknąć najważniejszych błędów.

Skorzystajmy z przykładu:

Kapitał zakładowy spółki dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 50.000 zł. W dniu 1.01.2018 r. zmarł wspólnik spółki, który posiadał 33 udziały w spółce o wartości nominalnej 16.500 zł, wycenione według cen rynkowych na kwotę 50.000 zł. W dniu 5.05.2018 r. podwyższono kapitał zakładowy do 150.000 zł, w wyniku czego wszyscy pozostali wspólnicy objęli nowe udziały (spadkobiercy zmarłego wspólnika nie skorzystali z przysługującego pierwszeństwa objęcia udziałów). W związku z tym, liczba udziałów w kapitale zakładowym spółki zmarłego wspólnika nie zmieniła się. Z uwagi jednak na zmianę proporcji udziałów w kapitale zakładowym spadła wartość rynkowa udziałów. W dniu 1.06.2018 r. spadkobiercy przyjęli spadek, a w dniu 10.10.2018 r. nastąpiło stwierdzenie nabycia spadku. Wartość 33 udziałów w kapitale zakładowym spółki na dzień przyjęcia spadku, ustalona według cen rynkowych, wyniosła 45.000 zł.

Firma w testamencie? Zobacz nasz instruktaż!
  1. Jaką datę wpisać na formularzu SD-Z2 jako nabycie spadku?

1.01.2018 r. – datą nabycia spadku jest data otwarcia spadku, czyli dzień śmierci spadkodawcy.

  • Jaką datę wpisać na formularzu SD-Z2 jako powstanie obowiązku podatkowego?

1.06.2018 r. – datą powstania obowiązku podatkowego jest data przyjęcia spadku.

  • Według której daty przyjąć stan i wartość udziałów w spółce?

Stan udziałów powinien zostać ustalony na dzień nabycia spadku, czyli 1.01.2018 r. Natomiast wartość udziałów powinna zostać ustalona na dzień powstania obowiązku podatkowego, czyli 1.06.2018 r. Tak więc wartość, którą należy wpisać w deklaracji SD-Z2, wynosi 45.000 zł.

  • Jaki jest termin na złożenie deklaracji SD-Z2?

Deklarację należy złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego (dnia przyjęcia spadku). Pamiętaj, że termin na złożenie deklaracji SD-Z2 jest nieprzywracalny!

Jeśli nieprawidłowo wypełnisz deklarację SD-Z2 możesz nie zostać objęty zwolnieniem a nabycie udziałów będzie podlegało opodatkowaniu. Pamiętaj, że wycena udziałów ustalona w dniu śmierci wspólnika oraz w dniu przyjęcia spadku może się różnić, dlatego tak ważne jest, aby wpisać w deklaracji prawidłową wartość udziałów!

Karolina Matkowska, Jacek Miłaszewski

Sukces w sukcesji? Zamów praktyczny przewodnik! Kup książkę

Książka została opracowana w oparciu o stan prawny obowiązujący w dniu 1 maja 2019 r. i uwzględnia zapisy ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, a także ostatnie zmiany aktów prawnych.

Szukaj artykułu

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Masz pytania?

Skontaktuj się z ekspertem!
Rafał Szymkowiak
Radca prawny

tel.: (+48) 601 715 496
r.szymkowiak@pragmatiq.pl

Inne artykuły na ten temat: