Jak negocjować zakres zakazu konkurencji osób bliskich przedsiębiorcy?

Inwestorowi może zależeć nie tylko na zakazie konkurencji dla zbywającego firmę, o czym więcej można przeczytać w odpowiedzi na pytanie: Jak negocjować zakres zakazu konkurencji przedsiębiorcy?, lecz także dla jego najbliższego otoczenia. W praktyce zakaz konkurencji obejmuje najczęściej nie tylko osoby bezpośrednio związane ze sprzedawaną firmą: właściciela, wspólników, członków zarządu, ale także osoby z nimi powiązane, np. członków ich rodziny (małżonka, dzieci, rodziców itp.). Jeżeli członkowie rodziny przedsiębiorcy nie są stroną …

Jak negocjować zakres zakazu konkurencji przedsiębiorcy?

Sprzedając firmę zewnętrznemu inwestorowi, należy liczyć się z tym, że będzie on wymagał od osób dotychczas prowadzących firmę powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej. Zawarcie zapisów o zakazie konkurencji w umowie sprzedaży jest często spotykane, a jego naruszenie może wiązać się z poważnymi konsekwencjami, w szczególności finansowymi. Stąd też nie sposób bagatelizować tej kwestii i ewentualny zakaz konkurencji powinien być przedmiotem negocjacji z inwestorem już od samego początku. Zakaz konkurencji wprowadza …

Czy praca wspólnika może być wkładem do spółki?

Argumentami za wprowadzeniem menedżera do spółki są z reguły jego wiedza, umiejętności i doświadczenie, a niekoniecznie pozyskanie przez spółkę środków finansowych. Warto więc się zastanowić, co mogłoby być wkładem takiej osoby do wspólnego przedsięwzięcia i jaki typ spółki pozwala na wdrożenie stosownego do tego wkładu scenariusza. Spółki osobowe Co do zasady, w przypadku spółek osobowych (np. spółki jawne i komandytowe) wkładem wspólnika może być niemalże wszystko, w tym świadczenie pracy lub usług na rzecz spółki. …

Zapisanie konkretnego składnika majątku w testamencie – na co zwrócić uwagę?

Wielu spadkodawców zastanawia się, czy spadkobiercy będą dziedziczyć cały ich majątek lub jego określony ułamek, czy też może poszczególne składniki wchodzące w jego skład. W praktyce jest to bardzo ważne zagadnienie, choć niestety nie do końca powszechnie zrozumiałe. W największym skrócie i uproszczeniu można powiedzieć, że o tym, czy spadkobiercy odziedziczą określoną część, ułamek majątku, czy też konkretny składnik wchodzący w jego skład, decyduje wola spadkodawcy – jego działania …

W jaki sposób były właściciel może być zatrudniany przez swoją dawną firmę?

Inwestorowi nabywającemu firmę bardzo często zależy na tym, by były właściciel był jeszcze przez jakiś czas zaangażowany w jej działalność. Przede wszystkim dlatego, że dysponuje dużą wiedzą na temat swojej firmy: zasad jej funkcjonowania, branży, w której działa, a także jej klientów i konkurentów. Co za tym idzie, może być on nieocenionym doradcą i wsparciem dla nowego właściciela. Okresowe zaangażowanie w działalność firmy jest często również korzystne dla byłych właścicieli, …

Czy sprzedając firmę, można żądać gwarancji zatrudnienia jej pracowników?

Prawa pracowników chronią przepisy prawa pracy i teoretycznie zmiana właścicielska w firmie nie powinna mieć wpływu na ich sytuację. W praktyce w przypadku sprzedaży biznesu zarówno po stronie pracowników, jak i nowego właściciela może pojawić się obawa o kontynuację stosunków pracy w dotychczasowym kształcie. Najczęściej bowiem nie tylko zatrudnionym zależy na kontynuowaniu pracy w firmie, ale też nabywca ma interes w utrzymaniu sprawdzonej kadry. Z tego względu w okresach przejściowych praktykuje się przyznawanie pracownikom …