Fundacja rodzinna – nowe narzędzie sukcesji i ochrony majątku w Polsce

Fundacja rodzinna to osoba prawna wprowadzona do polskiego porządku prawnego na podstawie ustawy z 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej. Fundację tworzy fundator, który przenosi na nią część swoich aktywów, ale nie ma w niej jednak żadnych udziałów czy akcji. Celem ustawy było wzmocnienie narzędzi prawnych do przeprowadzenia procesów sukcesyjnych. Uzupełniła ona testamenty, zapisy, polecenia i darowizny na wypadek śmierci i stworzyła kolejny sposób na przekazanie następcom możliwości korzystania z dorobku życiowego spadkodawców. …

Zasady księgowości w fundacji rodzinnej

Fundacje rodzinne są coraz popularniejszym sposobem zarządzania majątkiem i dziedziczeniem wartości przez kolejne pokolenia. Jednak, tak jak w przypadku każdej organizacji, rachunkowość odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu transparentnego i skutecznego zarządzania finansami. Podstawowe reguły księgowości w fundacji rodzinnej Fundacja rodzinna jest rozliczana na tzw. pełnej rachunkowości. Jest także opodatkowana podatkiem CIT oraz jest płatnikiem podatku PIT. Podstawą rachunkowości fundacji rodzinnych jest system podwójnej księgowości, który umożliwia …

Likwidacja spółki cywilnej/Zarządca sukcesyjny w spółce cywilnej

Spółka cywilna wciąż pozostaje częstą formą prawną, w której działalność prowadzi wielu przedsiębiorców. W wyniku różnych życiowych sytuacji zdarza się, iż jesteśmy zmuszeni zamknąć spółkę cywilną. Gdy nastąpi moment, w którym trzeba zamknąć spółkę pojawia się seria pytań związana z procedurą oraz następstwami likwidacji spółki. W jaki sposób właściwie zamknąć spółkę cywilną? Czym jest postępowanie likwidacyjne? W jaki sposób powinniśmy przeprowadzić procedurę likwidacji spółki cywilnej. Z jakimi …

Likwidacja jednoosobowej działalności gospodarczej/Zarządca sukcesyjny w jednoosobowej działalności gospodarczej

Likwidacja jednoosobowej działalności gospodarczej  Sytuacja, w której jesteśmy zmuszeni do likwidacji działalności jednoosobowej może być następstwem różnych życiowych wypadkowych. Zarówno sytuacja, w której przedsiębiorstwo nie prosperuje zgodnie z założeniami – w wyniku czego staje się nierentowne – jak również sytuacja, w której przychodzi nam do odziedziczenia działalności gospodarczej poprzez nabycie spadku.  Jednakże likwidacja firmy jednoosobowej wiąże się z dopełnieniem określonych czynności, a co za tym idzie, niesie ze sobą duże wyzwanie …

Fundacja rodzinna projekt ustawy

Aktualizacja: 6 lutego 2023 r. W dniu 6 lutego 2023 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o fundacji rodzinnej. Ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Aktualizacja: 11 stycznia 2023 r. Wczoraj odbyło się posiedzenie Komisji Ustawodawczej dot. Fundacji Rodzinnej. W pełni popieramy propozycję dopracowania projektu w zakresie: · neutralności transferu środków z fundacji zagranicznej –mienie przekazane przez fundację zagraniczną w formie darowizny powinno być traktowane …

Czy przedsiębiorstwo w spadku może rozliczyć poradę prawną?

Interpretacja Fiskusa z dnia 21 września 2021 r. (sygn. 0111-KDIB2-1.4010.269.2021.1.PB 617948/I (mf.gov.pl)) dotycząca przejęcia przedsiębiorstwa przez sukcesorów zaprzecza możliwości rozliczenia kosztów porady prawnej. Jednakże taka wykładnia powinna stanowić wyjątek od reguły. Proces sukcesji przedsiębiorstwa a tym bardziej przedsiębiorstwa w spadku jest procesem skomplikowanym i wielowątkowym. Próba przeprowadzenia go bez odpowiedniego wsparcia w osobie specjalistów z dziedziny prawa i podatków może okazać się ogromnym wyzwaniem z katastrofalnymi skutkami. Wydawać …

Zawieszenie terminu do zgłoszenia spadku albo darowizny

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID bieg 6-miesięcznego terminu do zgłoszenia spadku albo darowizny był zawieszony. Stanowisko to coraz częściej potwierdzają sądy. Celem art.15zzr ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842) była ochrona obywateli przed negatywnymi skutkami uchybienia terminom w czasie pandemii koronawirusa, w tym …

Fundacja rodzinna – w trakcie prac

Aktualizacja na dzień 8 listopada 2022 r. w artykule „Fundacja rodzinna projekt ustawy”Mieliśmy przyjemność uczestniczyć dzisiaj w spotkaniu podsumowującym konsultacje nad projektem ustawy o fundacji rodzinnej. Miało być zakończenie konsultacji, a jednak z uwagi na zgłoszone propozycje zmian będą jeszcze dalsze konsultacje w grupach roboczych. O czym dyskutowano? 1. Będzie istniała możliwość utworzenia fundacji wyłącznie przez osoby fizyczne. Założenie zostało utrzymane pomimo głosów o koniczności dopuszczenia możliwości tworzenia …

Aport przedsiębiorstwa w spadku do spółki będącej podatnikiem CIT

Podobnie jak zwykłe przedsiębiorstwo, przedsiębiorstwo w spadku również może być przedmiotem aportu do spółki będącej podatnikiem CIT (w tym spółki z o.o. lub komandytowej). Uwaga – niniejszy artykuł omawia skutki podatkowe aportu przedsiębiorstwa w spadku do spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z o.o., spółki akcyjnej oraz spółki jawnej będącej podatnikiem CIT. O skutkach podatkowych takiego aportu do spółki jawnej niebędącej podatnikiem CIT piszemy …