Jakie są skutki podatkowe odpłatnego zniesienia współwłasności majątku po podziale spadku?

W sytuacji, gdy dochodzi do odpłatnego zniesienia współwłasności (czyli zniesieniu współwłasności towarzyszą spłaty bądź dopłaty), czynność ta może powodować konieczność rozliczenia z urzędem skarbowym z tytułu PIT. Stanie się tak, gdy w wyniku działu spadku jeden ze spadkobierców otrzyma składnik majątku lub spłatę (ekwiwalent pieniężny w zamian za wchodzące w skład spadku składniki majątku) przekraczającą wartość jego udziału w spadku. W przypadku otrzymania spłaty w drodze dokonania działu …

Czy spadkobiercy odpowiadają za długi podatkowe spadkodawcy?

Co do zasady, zarówno prawa, jak i obowiązki podatkowe zmarłego przechodzą na jego spadkobierców. Dotyczy to jednak wyłącznie praw i obowiązków o charakterze majątkowym. Z kolei prawa niemajątkowe przysługujące spadkodawcy (np. prawo do złożenia odwołania) podlegają sukcesji wyłącznie w przypadku, gdy były związane z prowadzoną przez spadkodawcę działalnością gospodarczą, a spadkobierca dalej tę działalność będzie prowadził. Odpowiedzialność za długi spadkowe Do obowiązków majątkowych zaliczają się m.in. zobowiązania podatkowe. Rzeczywista odpowiedzialność za zobowiązania spadkodawcy względem fiskusa …