Czy wyłączenie określonych składników z majątku firmowego przed przekazaniem go w spadku lub darowiźnie podlega opodatkowaniu PIT?

Częstą praktyką wśród przedsiębiorców przygotowujących się do zbycia swojej firmy jest wycofanie niektórych jej składników do majątku prywatnego właścicieli (np. samochodów czy niektórych nieruchomości ujętych w ewidencji działalności gospodarczej). Wycofanie takie, w przypadku przedsiębiorcy jednoosobowego, jest neutralne podatkowo dla PIT (nie powoduje powstania przychodu do opodatkowania). Należy jednak pamiętać, że jeśli wycofywany środek trwały nie został w pełni zamortyzowany, to nieumorzona do tej pory jego część nie będzie stanowiła kosztów …

Czy emisja udziałów po wartości nominalnej może stanowić przychód dla nowego wspólnika?

Objęcie udziałów po wartości nominalnej może być często równoznaczne z ich objęciem po wartości niższej niż rynkowa. To częsta praktyka w sytuacji, gdy wspólnikiem ma zostać menedżer, od którego nie tyle oczekuje się wykupu udziałów po wartości rynkowej, ile wytworzenia wartości dodanej w toku zarządzania firmą. Wówczas mogą powstać wątpliwości, czy po stronie obejmującego te udziały powstaje przychód podatkowy. Praktyka organów podatkowych i kontrolujących ich działanie sądów administracyjnych w tym zakresie nie jest …

W jaki sposób opodatkowany jest kontrakt menedżerski?

Po sprzedaniu udziałów w firmie bardzo często jej dotychczasowi właściciele, jeśli mają taką możliwość, pozostają jeszcze przez jakiś czas na stanowisku zarządzającego lub osoby koordynującej działalność gospodarczą spółki, przekazując nowym właścicielom i ich współpracownikom posiadane know-how. Dobrym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest zatrudnienie na podstawie kontraktu menedżerskiego. Może ono przybrać formę umowy o pracę, umowy kontraktu menedżerskiego lub umowy o współpracę poprzez świadczenie usług …

Czy założenie fundacji rodzinnej jest sposobem na zaplanowanie sukcesji majątkowej?

Fundacje rodzinne oraz zagraniczne fundacje prywatne zawdzięczają swoją atrakcyjność niezależności masy majątkowej od sytuacji finansowej fundatora i jej beneficjentów. Fundacje te, nie muszą być także tworzone w celu użyteczności publicznej. Celem zarówno polskich fundacji rodzinnych jak i zagranicznych fundacji prywatnych może być ochrona majątku fundatora czy wypłata środków pieniężnych na rzecz określonych w jej statucie podmiotów (np. spadkobierców fundatora).  Fundacje mogą być podmiotami pozwalającymi na ochronę …